FAQ

Hva er fordelene?

Den største fordelen er effektiviteten mot rust, og effektiviteten i tid. Mindre tidsforbruk gir billigere behandling og muliggjør at kunden kan vente mens behandlinga gjøres. Rust, som er den vanligste årsaken til at biler kasseres, vil ikke lenger være noe problem, og bilen kan gå tilnærmet uendelig med bare å skifte slitedeler. Husk: Å skifte slitedeler er billig i forhold til å skifte bil!

  • Gjøres mens du venter
  • Effektiv forebygging av rust.
  • Stopper påbegynt rust
  • Løsemiddelfri og miljøvennlig.
  • Størkner ikke men penetrerer og kryper
  • Kan ikke sprekke
  • Kan ikke flasse.
  • Skader ikke plast eller syntetisk gummi
  • Tiksotropisk olje dvs tynn ved omrøring – seig etter påføring.
  • Testet og varmt anbefalt av den amerikanske marinen.

Hva er ulempene?

Siden lanolinolja ikke tørker, vil den være mer utsatt for mekanisk slitasje enn tradisjonelle midler for understellsbehandling. Den må derfor påføres oftere. Vi anbefaler halvannet års intervall. Naturgummi kan svelle av lanolinolje såvel som av alle andre oljer, mens alle deler som er laget av syntetisk gummi ikke vil påvirkes. Siden Fluid Film blir lagd av lanolin, vil det bli noe lanolinlukt den første tida. I kundeundersøkelsen vår gjort i januar 2015 på kunder fra foregående år, sa 11% at lukta ikke var noe problem, men 89 %  svarte at det luktet litt, men det forsvant i løpet av noen uker.

Drypper det mye av bilen etter lanolinbehandling?

Nei, siden lanolinolja er såkalt tiksotropisk dvs tynn ved omrøring, seig etter påføring, er dryppinga redusert til et minimum.

Må ikke salt fjernes fra understellet for å få en effektiv lanolinbehandling?

Det kan virke rart, men fjerning av salt er ingen forutsetning for en effektiv behandling. På denne kjensgjerningen hviler hele Fluid Films suksess. I 1943 erfarte Fluid Filmgrunnleggeren at når krigsskip kom til havn med saltvannsvåte, rustne ballasttanker, så var det avgjørende å stoppe rustprosessen på en effektiv og tidsbesparende måte. Han utvikla derfor Fluid Film og sprøyta dette direkte på de våte veggene i ballasttankene og erfarte følgende: På grunn av lavere overflatespenning på olja enn på sjøvannet, fortrengte Fluid Filmen fuktigheten på veggene i tankene, inaktiverte saltet ( ved at Fluid Filmen som er en isolator stopper elektonstrømmen mellom saltvannet og metallet) og ga en effektiv beskyttelse med en tidsbesparende prosess. Hadde de tatt seg tid til å tørke veggene først, ville behandlinga blitt enda mer holdbar.

Når kan jeg vaske bilen etter behandling?

Når som helst!

Kan Fluid Film skade elektrisk utstyr, følere og elektronikk?

Nei tvert imot, i og med at den er ikkeledende, fuktfortrengende og rusthindrende, er den på alle måter gunstig å behandle elektrisk og elektronisk utstyr med. Sprayutgaven av Fluid Film  NAS er derfor populær som elektrospray. At den i tillegg har svært gode smøreegenskaper kommer som et pluss.

Hvordan fjerner jeg eventuell olje fra lakken?

Med et avfettingsmiddel (f.eks Mekonomens Prick Bort) eller white spirit. På klær anbefaler vi heptan fra apoteket.

Er det noe jeg skal unngå?

Ja, unngå å høytrykksspyle hjulkasser og understell når bilen er lanolinbehandlet. Underspyling i vaskeautomat har såpass lavt trykk at det ikke er noe problem.

Er det mulig å stoppe rust?

Forutsetningen for å stoppe rust, er på en eller annen måte å holde vann og/eller luft unna stålet. Hvis man påfører Fluid Film lanolinolje, vil alle rustporene gjennomtrenges, og rustprosessen stopper. Sålenge et rustbefengt område er fukta av lanolinolje, vil det i praksis ikke ruste.

Hvordan gjøres understellsbehandling med lanolinolje?

Hvis bilen er våt når den kommer til behandling, må den tørkes før behandling. Parallelt med eventuell tørking, blåses bilunderstellet reint med trykkluft. Deretter demonteres plastplatene på understellet før det sprøytes med lanolinolje. Videre sprøytes hulrommene: bak innerskjermene, hjulopphenget, fremre og bakre rammevanger, kanalene, dørene, koffertlokket, hulrommet over de bakre hjulkassene i tillegg til mindre hulrom og spesialiteter for hver bilmodell.

Dette gjelder for Standardpakke. For Plusspakke demonterer vi innerskjermer og behandler fjærtårn, sprutsoner og slitasjeutsatte steder med Fluid Film-fett.
Garantipakka er behandlingsmessig identisk med Plusspakka men inkluderer i tillegg en rusttest som må bestås før behandling og garanti kan gis.

Hva Gjør Fluid Film så effektiv som behandlingsmetode?

Fordi Fluid Film lanolinolje trenger inn i eventuelle rustporer, er det ikke nødvendig å fjerne rust før behandling. Dermed blir sandblåsing overflødig noe som gjør behandlingsprosessen raskere, billigere og enklere. En unngår  også ulempene med sandblåsing:blåsesand som kan trenge inn i vitale bildeler og problemet med at det ikke kan sandblåses inne i plateskjøter, falser, kanaler og hulrom. Rustporer i plateskjøter og falser virker som et trekkpapir på Fluid Filmen som trenger inn og hindrer videre rustutvikling. Sålenge metallet er fukta med middelet vil ikke videre rusting kunne skje.

Det er verd å nevne at  lanolinolja sitter lengst der den synes minst og trengs mest, nemlig i plateskjøter, falser og lukka hulrom. Gjenværende støv på understellet vil ved lanolinbehandling bare være en fordel sålenge det ikke er mer støv enn at olja fukter det og kommer helt inn til metallet. Støvet vil nå binde olja og øke slitestyrken.

Må bilen være tørr når jeg kommer til behandling?

At understellet er tørt er viktig, også ved understellsbehandling med olje. Ved regnvær må derfor understellet tørkes før behandling. Dette utfører vi raskt ved hjelp av meget kraftig tørkeutstyr før selve behandlingen starter. Siden olja verken tørker eller herder, kan bilen kjøres i regnvær rett etter behandlingen.

Samarbeidspartnere

Funderud Antirust

Vestfold Antirust

Vestfold Autogass

Rettedal Bilkontroll

Buskerud Antirust